napisz do nas

Kontakt

Willa Chwost
ul. Generała Galicy 57 A
34-425 Biały Dunajec---Zakopane 6km

Klauzula informacyjna

Informujemy, że F. H.U.;'CHWOST" Katarzyna Kręcichwost "", ul. gen.galicy 57a , 34-425 Biały Dunajec, NIP 7352378764
(dalej: Katarzyna Krecichwost  lub „Administrator”) przetwarza Państwa dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest F.H.U CHWOST Katarzyna Krecichwost.ul gen.galicy 57a  34-425 Biały Dunajec.
 2. Z Administratorem można się kontaktować:
  1. pisemnie, na adres:  Katarzyna Krecichwost ul.gen.galicy 57a  34-425 Biały Dunajec
  2. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: kontakt@willachwost.pl
 3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
  1. w celu realizacji złożonej rezerwacji lub zamówionej usługi– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. świadczenia usług związanych z prowadzoną dzielnością – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  4. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
  5. w celach marketingowych Administratora– zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. A RODO), konieczność podjęcia działań na Państwa żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest konieczność oferowania klientom możliwie najlepszej jakości obsługi, dopasowania oferty do potrzeb i oczekiwań Gości, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych.
 6. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.